Itanung ‘nyo rin sa certified/teams na nagmamahala sa ayuda kung pwede i-improve during the mapalitan ang cell phone number na nakalista

Itanung ‘nyo rin sa certified/teams na nagmamahala sa ayuda kung pwede i-improve during the mapalitan ang cell phone number na nakalista Siguraduhin ‘nyo rin po na hindi deactivated ang SIM Cards ‘nyo kung sakali dahil malalaman nila na fragmented/deactivated na ito in the hindi rin mapapalitan nang bagong SIM Credit na get parehong phone number. …

Itanung ‘nyo rin sa certified/teams na nagmamahala sa ayuda kung pwede i-improve during the mapalitan ang cell phone number na nakalista Read More »